มองกราฟง่ายขึ้นด้วย ZigZag

หลายคนเทรด forex ยังมีปัญหาที่จะตีความราคาของกราฟแบบ Low Hight แนวโน้ม ที่ต้องใช้เวลานาน จนทำให้พลาดโอกาศหรือเสียเวลาที่จะไปทำอย่างอื่น วันนี้เราจะมานำเสนออินดิเคเตอร์ที่จะเพิ่มความและสะดวกกสบายในการมองกราฟ นั้นคือ Zigzag

ZigZag Indicator คืออะไร❓

ZigZag Indicator คืออินดิเคเตอร์ที่ระบุตำแหน่ง Swing low และ Swing Hight และเชื่อมโยงแต่ล่ะตำแหน่งใว้ด้วยกับเหมือนกราฟ และกรองการเคลื่อนที่ไม่มีนัยยะออกไป ทำให้สามารถที่มองกราฟได้ชัดเจนมาขึ้น 


การคำนวณ ZigZag🔨🔧

1.กำหนดค่า % การเปลี่ยนแปลงราคา

2.ดูช่วง Swing High และ Swing Low (ถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนจะดูระดับ High และ Low , ถ้าเป็นกราฟเส้น จะดูระดับ Close)

3.หากช่วง Swing High/Swing Low มี % การเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่กำหนดไว้ตอนแรก จะทำการลากเส้น Zigzag แต่หากช่วง Swing High/Swing Low มี % การเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าที่กำหนด จะไม่สนใจ

 

 ประโยชน์ของการใช้ Zigzag✅

1.ดูแนวโน้มโดยรวมของราคา

2.ช่วยในการนับคลื่น สำหรับ Elliott Wave

3.ใช้ประกอบกับ Fibonacci Retracement

 


ข้อจำกัดของ  Zig-zag❌

Zig-zag ไม่สามารถที่จะเป็นสัญญาณ Buy/Sell เข้าซื้อขายได้  เหนืองด้วย Zig-zag เป็นIndicator ที่มีลักษณะ Repaint สามารถตีขึ้นใหม่ได้ตลอดเมือราคาเปลียนแปลก ตัยัวอย่าง มันจะตีเสัีนใหม่เมือราคาทำ Low ใหม่ ดังนั้น การใช้ Zig-zag ที่ดีสุดทสุด เพื่อใว้ใช้ในการดูอดีตที่เกิดขึ้นแล้วเพือวิเคาะห์แนวโน้มของราคาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น cr.อ่านเพิ่มเติ่มได้ที่ 

https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-indicators/zigzag-indicator-for-forex

https://www.lucid-trader.com/zigzag-indicator/


สนับสนุนบทความนี้ด้วยการส่งเพชร 💎ส่งดาว🌟 และกดติดตาม

ใน Blockdit ของเรา

https://www.blockdit.com/posts/61a5a98edaf2160ca362cdea

ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ