เทคนิคแก้ไม้ ด้วย Zone Recovery 👍

    --รูปแบบการแก้ไม้เมื่อเข้าผิดทางนั้น มีหลายเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น Hedging , Martingale และหนึ่งในนั้น นั้นคือ  Zone Recovery 

Zone Recovery  คืออะไร 

Zone Recovery  คือรูปแบบการแก้ไม้รูปแบบหนึ่งที่ลักษณะเหมือนกับ Martingale นั้นคือ การทบไม้ แต่ต่างกันแค่วิธีเข้า  ซึ่ง Zone Recovery จะไม่ได้เข้า ในทิศทางเดียวกับ Order แรก แต่จะเข้า ฝั้งตรงข้าม ตัวอย่าง 

ค่าเงิน EURUSD ผมส่งคำสั่ง Buy ครั้งที่ 1. ที่ราคา 1.10839 ขนาด 1.00 lot ไว้ หลังจากนั้นราคาก็เคลื่อนที่ผิดทาง

ผมส่งคำสั่งเพิ่มครั้งที่ 2. Sell ที่ราคา 1.10502 ขนาด 2.00 lots ราคาได้ออกข้างไม่ไปไหนจากนั้นราคาก็ขึ้นมาที่ระดับเดิมของครั้งที่ 1. อีก

ผมส่งคำสั่งเพิ่มครั้งที่ 3. Buy ที่ราคา 1.10839 ขนาด 4.00 lots เพื่อหวังว่าราคาจะเลือกทางเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อ แต่ถึงกระนั้นราคาก็ตกกลับลงมาที่ระดับเดียวกันกับไม้ที่ 2.

ผมส่งคำสั่งเพิ่มครั้งที่ 4. Sell ที่ราคา 1.10502 ขนาด 8.00 lots ครั้งนี้ราคาได้เลือกทางที่จะเคลื่อนที่ลงจากตัวอย่างผมได้ใช้ไปทั้งหมด 4. ไม้จนกว่าจะถึง TP แล้วปิดไม้ทั้งหมดได้ในขนาดกำไรที่เซ็ทไว้ตั้งแต่แรกหรือการวางแผนตั้งแต่ครั้งแรกครับ โดยสรุปได้ดังนี้

ไม้ที่ 1. Buy ขนาด Lot 1.00 ติดลบทั้งหมด 676 point (400+276) เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ -676 $

ไม้ที่ 3. Buy ขนาด Lot 4.00 ติดลบทั้งหมด 676 point (400+276) เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ -2,704 $

ไม้ที่ 2. Sell ขนาด Lot 2.00 บวกทั้งหมด 400 point เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ +800 $

ไม้ที่ 4. Sell ขนาด Lot 8.00 บวกทั้งหมด 400 point เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ +3,200 $

ปิดคำสั่งซื้อขายทั้งหมด 4. ไม้ผลรวมเท่ากับ (-676–2704)+800+3200 = +620 $

รูปแบบการทบไม้

 รูปแบบการทบไม้ ขึ้นอยู่ว่า คุณต้องการแก้ไม้เร็วหรือช้า ถ้าอยากแก้ไม้เร็ว ก็ใช้รูปแบบ ทบไม้ เช่น lotx2 หรือ lotx3 แต่การที่ทบไม้ก็ต้องยอมรับความเสียงที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนไม้ที่ทบ 

หรืออาจจะใช้เวลาในการแก้ไม้มากขึ้นก็ใช้รูปแบบแก้ไม้แบบอนุกรม ตัวอย่างเช่น 0.01 ไม้ต่อไป 0.02 ต่อไป 0.03 แต่การเพิ่มไม้แบบนี้จะต้องใชระยะในการแก้ไม้ที่มากขึ้นและวเวลาที่นานขึ้น 


ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน Zone Recovery 💢💢

1. สภาพตลาดที่เป็น Sideway  อาจทำให้ราคามีการทบมากเกินไป จนทำให้ล้างพอร์ต ได้

2. การกำหนด กรอบ  Zone Recovery ต้องมีการวางแผนที่ดี น้อยไปก็จะจะทบมากเกินไป กรอบกว้างไปก็จะใช้เวลานานในการแก้ไม้ อาจจะใช้ เครื่องมือพวก Average True Range หรือ ATR มาเป็นกชตัวกำหนดกรอบ หรือใช้แนวรับแนวต้าน ในการกำหนดกรอบ เป็นต้น 

3.เงินที่ใช้ในการแก้ด้วย Zone Recovery ต้องคำนวนว่าต้องใช้เท่าไหรในการแก้  เพราะว่าจะต้องีมการทบไม้ เงินน้อนเกินไปก็ไม่ทนการทบได้ 


🙏🙏🙏cr.

https://medium.com/

https://www.artikelcara.xyz/

https://www.mql5.com/en/code/20266

https://www.mql5.com/en/job/148044


ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ