❌แนวทางแก้ปัญหา Backtest ใน Meta Trend 4 ไม่ได้ 📊

 


หลังจากที่เราได้นำเสนอ เกี่ยวกับการ Backtest ใน Meta Trend 4 ไปแล้ว หลายท่านก็น่าจะคงลองทดสสอบเล่นดูหรือ ลอง Backtest  ซึ่งหลายคนก็ติดปัญหาว่า  Backtest  ไม่ได้ โดยปัญหานั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก รูปแบบเวลาของไทย 

ปัญหา Backtest ใน Meta Trend 4 ไม่ได้ ❌

โดยปัญหาสว่นใหญ่ที่เจอกันนั้นคือ โปรแกรม Meta Trend 4  ไท่สามารถดึงข้อมูลจากรูปแบบเวลาของไทย โดยรูปแบบเวลาของไทยในคอมนั้น จะใช้ พ.ศ. ซึ่งโปรแกรม  Meta Trend 4 จะอ้างอิ่งเฉพาะ ค.ศ. เท่านั้น จึงทำให้ราคาไม่สามารถดึงข้อมูลขึ้นมาทดสอบได้ 

โดยเรามีวิธีแก้ดังนี้ 

ให้ปิดโปรแกรมเทรด Meta Trend 4 หลังจากนั้นไปที่หน้าต่างของ windows จากนั้นพิมพ์  Control Panel หลังจากนั้นให้คลิก Change date,time,or number formats  หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบ format จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ใช้  ค.ศ.  ในตัวอย่าง เลือก English (United States) หลังจากนั้นให้คลิก  OK


หลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรม Meta Trend 4 เป็นอันเสร็จสิ้นในการแก้ไขเรื่องรูปแบบเวลาในการทดสอบ 


cr.imageAll 🙏🙏🙏

www.freepik.com

สนับสนุนบทความนี้ด้วยการส่งเพชร 💎ส่งดาว🌟 และกดติดตาม

ใน Blockdit ของเรา

https://www.blockdit.com/posts/62bcfeb1fe1607d8dfb0ce50

ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ