GOLD&OIL& DOLLAR ดอลล่าร์/น้ำมัน/ทองของคู่กัน


GOLD&OIL& DOLLAR ดอลล่าร์/น้ำมัน/ทองของคู่กัน

            👀 จากปัจจัยและสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเคลื่อนและเป็นแรงขับทำให้ธุรกิจเกิดการหมุนเวียนก็คือน้ำมัน เพราะมันใช้ในชีวิตประจำวัน ในด้านสาธารณูปโภค การขนส่ง การเกษตร และอื่นๆ ราคาน้ำมันจะขึ้นจะลง ล้วนแล้วแต่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นแทบทั้งสิ้น

            👀 โดยพื้นฐานแล้วทองคำและน้ำมันนั้นจะถูกซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลล่าร์เป็นหลัก ดังนั้นสิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมถึงความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและน้ำมันก็คือ มูลค่าของดอลล่าร์  ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ หากมูลค่าของดอลล่าร์อ่อนค่าลง ทองคำและน้ำมันก็จะจะเพิ่มขึ้น

            👀 ถ้าเช่นนั้น ทองคำกับดอลล่าร์มันก็น่าจะเคลื่อนไหวกันไปในทิศทางเดียวกันใช่มั้ย ??? ป่าวเลย....ปัญหาคือมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาส่งผลกระทบอีกในเรื่องของ เรื่อง Demand Supply ซึ่งมันแตกต่างจากทองคำตรงที่ น้ำมันนั้นจะมีองค์กรลับที่คอยเข้ามาควบคุมปริมาณการผลิตส่วนใหญ่ของโลกที่เรียกกันว่า OPEC   เพราะฉะนั้นถ้าคนในกลุ่มนี้เค้าคุยกันรู้เรื่อง ช่วยกันลดกำลังการผลิตอย่างพร้อมเพรียง ราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูงขึ้น แต่ถ้าเค้าคุยกันไม่รู้เรื่องต่างคนต่างอยากผลิตกันเยอะๆ ราคาน้ำมันก็จะร่วงลงนั้นเอง

            - ทอง (Gold)จึงได้ชื่อว่าเป็น "สินทรัพย์ปลอดภัย"    สัมพันธ์  ตรงกันข้าม ดอลลาร์ 

            - น้ำมัน (Oil) แหล่งพลังงานหลักของโลก                 สัมพันธ์  ตรงกันข้าม ดอลลาร์ 

            - ดอลลาร์สหรัฐ (USD)  เงินสกุลหลักของโลก   มีความสัมพันธ์เชิงลบแทบกับทุกสินทรัพย์

            - ทอง (Gold) กับ น้ำมัน (Oil)                                  มักมีทิศทางไปทางเดียวกัน

ขอขอบคุณภาพจากfinnomena

            น้ำมันจึงถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย หากน้ำมันนั้นมีราคาที่สูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อก็จะตามมา เพราะเหตุนี้ราคาทองคำจึงมีความสัมพันธ์กับน้ำมันในทางอ้อมนั่นเอง นักลงทุนจึงสามารถที่จะดูราคาน้ำมันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนทองคำได้อีกด้วยฝากไว้ให้คิสสส

"สนับสนุนบทความนี้ด้วยการส่งเพชร 💎ส่งดาว🌟 และกดติดตาม  ใน Blockdit ของเรา

https://www.blockdit.com/posts/61f386d6676bc03629c3ea8c

ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ