Reversal Patterns รูปกราฟการกลับตัว : สรุปอย่างย่อและเข้าใจง่ายๆภายใน 5 นาที

สวัสดีครับ....เพื่อนๆทุกท่านสัปดาห์นี้ ผมจะมานำเสนอรูปแบบการกลับตัวราคาของกราฟมาให้ศึกษา ซึ่งผมสรุปสั้นๆแบบรวบรัดและเข้าใจง่ายๆ ไม่ต้องเจาะลึกมาก(มันจะยากไป) บทความนี้เป็นแบบเวอร์ชั้นย่อส่วน ซึ่งเพื่อนๆแค่จดจำรูปแบบนี้ตามรูปต่างๆที่ผมเขียนไว้ แล้วก็ทำไปเข้าออร์เดอร์ตามรูปได้เลยครับ

 • [vtab]
  • Double Top Reversal
  • double top and bottom
   • กราฟรูปสองยอดถ้าปรากฎในตลาดขาขึ้นเราเรียก Double Top แสดงสัญญาณปลายตลาดกระทิง เตือนให้นักลงทุนระวังการเปลี่ยนทิศทางของตลาด ควรใช้ประกอบสัญญาณ Bearish Divergence ประกอบ บริเวณยอดที่สองมักมีปริมาณการซื้อขายลดลง  แต่หากปรากฏในตลาดขาลง เราเรียก Double Bottom แสดงสัญญาณปลายตลาดหมี ส่งสัญญาณให้นักลงทุนเข้าซื้อ โดยยอดที่สองมักมีปริมาณกายซื้อขายเพิ่มขึ้น ควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bullish Diverence โดยเป้าหมายของการลงหรือขึ้น เท่ากับความยาวของเส้นคอ เมื่อวัดจากยอดที่สูงสุด ดูจากรูป
  • Triple Top and Bottom
   • triple_top_bottom
    กราฟรูปสามยอด (Triple Top and Bottom) เมื่อปรากฏที่ตลาดขาขึ้น เราเรียก Triple Top แสดงสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น และสัญญาณขาย โดยปริมาณการซื้อขายลดลงในยอดที่สองและสาม ในการสังเกตุให้ใช้ร่วมกับสัญญาณ Bearish Divergence แต่หากปรากฏในตลาดขาลง เรียกว่า Triple Bottom แสดงสัญญาณปลายตลาดขาลง และสัญญาณซื้อ โดยปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นในยอดที่สองและสาม และควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bullish Divergence ด้วย การหาเป้าหมายในการซื้อหรือขายนั้น ใช้ความยาวเส้นคอที่วัดจากยอดที่สูงสุด ดูจากภาพ
  • Head and Shoulders
   • stock-chart-patterns-head-and-shoulders
    กราฟรูปศีรษะและหัวไหล่ จะมีลักษณะคล้ายหัวไหล่สองข้างและศีรษะของคน โดยปรากฏในขาขึ้น เรียกว่า Head and Shoulders แสดงภาวะปลายตลาดกระทิง ส่งสัญญาณนักลงทุนให้ระวังการเปลี่ยนทิศของราคา ข้อสังเกตุคือ ปริมาณการซื้อขายเบาบางลง ควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bearish Divergence ขณะที่ปรากฏในตลาดขาลง เรียกว่า Inverted Head and Shoulders แสดงภาวะปลายตลาดหมี ส่งสัญญาณการเข้าซื้อ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence การวัดเป้าในการซื้อหรือขาย โดยวัดจากเส้นคอไปที่จุดสูงสุดของยอดศีรษะ
  • Rounding Bottoms and Rounding Tops
   • rounded-bottom-top-structure
    กราฟรูปจานหงาย (Rounding Bottoms)  จะปรากฏในตลาดขาลง แสดงสัญญาณการเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้น นักลงทุนควรสังเกตุปริมาณการซื้อขายบริเวณท้องกระทะหรือจาน จะมีปริมาณลดลง และปรับขึ้นมากบริเวณโค้งด้านขวาเพื่อส่งแรงให้กับราคาหุ้น ทำให้สามารถทะลุผ่านแนวต้าน ดูจากรูป ส่วนกราฟรูปจานคว่ำ (Rounding Tops) จะปรากฏในตลาดขาขึ้น แสดงสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น ปริมาณการซื้อขายลดลงบริเวณ ตรงกลางโค้งมน และเพิ่มขึ้นมากบริเวณโค้งด้านขวา
  • Cup and Handle
   • cup and handle
    กราฟรูปถ้วยมีหู (Cup and Handle) มีลักษณะคล้ายรูปถ้วยชามีหู โดยราคาเคลื่อนตัวออกเป็นรูปจานหงาย จากนั้นขั้นทดสอบแนวต้านแต่ไม่สามารถผ่านไปได้และย่อตัวลงมา โดยใช้ Fibonanci เข้าช่วย บริเวณย่อตัว อาจเป็น 50%, 61.8% ก่อนจะทะลุแนวโน้มขาลงและแนวต้านทำยอดสูงใหม่ด้วยปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
  • Diamond Pattern
   • diamond-bottom-top-pattern
    กราฟรูปแบบเพชร (Diamond Pattern) สามารถปรากฎได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง พบเห็นได้ไม่บ่อยนัก ถ้าปรากฎในตลาดขาขึ้นแสดงสัญญาณขาย และถ้าปรากฏในตลาดขาลงแสดงสัญญาณซื้อ
  • Triangles
   • triangle pattern
    รูปแบบสามเหลี่ยม แบ่งเป็น  สามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle), สามเหลี่ยมมุมก้ม (Ascending Triangle), สามเหลี่ยมมุมเงย (Descending Triangle) ซึ่งสามเหลี่ยมทั้งสามแบบ เรามักจะพบบริเวณการพักตัวของคลื่น โดยเฉพาะการพักตัวของคลื่น 4  การวัดเป้าจะวัดจากฐานของสามเหลี่ยมไปหาจุดสูงสุดของสามเหลี่ยม
  • Flags and Pennants
   • flag and pennantรูปแบบธง (Flag) แบบปลายธงชี้ลง มักแสดงการสะสมพลังเพื่อขึ้นต่อ แต่ถ้าปลายธงชี้ขึ้น มักจะเป็นสัญญาณขาย ส่วนรูปแบบธงสามเหลี่ยม พบได้ทั้งขาขึ้นและลง การวัดเป้าของทั้งสองอย่างต้องใช้ฐานของเสาธง ไปจุดสูงสุดของธง เป็นเป้าสำหรับการซื้อและขาย
  • Broadening Formation
   • Broadening-Formation
    รูปสามเหลี่ยมปากอ้า (Broadening Formation) ถ้าปรากฎในตลาดขาขึ้น แสดงสัญญาณขาย แต่หากปรากฏในตลาดขาลงจะแสดงสัญญาณซื้อ ควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bearish Divergence และ Bullish Divergence
  • Zigzag pattern
   • zig-zag-wave

ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ