รูปแบบแท่งเทียน 10 ประการ

กราฟแท่งเทียนจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรูปของแท่งเทียนไขที่เราคุ้นเคยกันดี โดยกราฟราคาที่เป็นรูปแท่งเทียนแท่งหนึ่งจะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ ...

Screen Shot 2015-07-20 at 4.52.07 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
กราฟแท่งเทียนจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรูปของแท่งเทียนไขที่เราคุ้นเคยกันดี โดยกราฟราคาที่เป็นรูปแท่งเทียนแท่งหนึ่งจะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่มีลักษณะเป็นแท่งหนาอาจจะเป็นแท่งโปร่ง(บางโปรแกรมอาจแสดงเป็นแท่งเทียนสีเขียวแทนแท่งเทียนแบบโปร่ง) หรือแท่งทึบ(บางโปรแกรมแสดงเป็นแท่งเทียนสีแดงแทนแท่งเทียนทึบ) เราจะเรียกส่วนนี้ว่าลำตัวของแท่งเทียน (Body) และส่วนที่เป็นเส้นบางเราจะเรียกว่าไส้เทียน (Shadow)
 Screen Shot 2015-07-20 at 4.52.07 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปที่ตัวอย่างรูปกราฟแท่งเทียนและส่วนประกอบของรูปแท่งเทียน
 วิธีการวาดรูปแท่งเทียน
การวาดรูปแท่งเทียนขึ้นมาหนึ่งแท่ง จะใช้รายละเอียดของการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ (1) ราคาเปิด (2) ราคาสูงสุด (3) ราคาต่ำสุด และ (4) ราคาปิด
      ส่วนที่เป็นลำตัวของแท่งเทียนจะใช้ข้อมูลราคาเปิดและราคาปิดในการวาด ส่วนที่เป็นไส้เทียนจะใช้ข้อมูลราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในการวาด โดยถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดตัวแท่งเทียนจะเป็นแท่งโปร่ง(บางโปรแกรมแสดงเป็นแท่งเทียนสีเขียวแทนแท่งโปร่ง) หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดตัวแท่งเทียนจะเป็นแท่งทึบ(บางโปรแกรมแสดงเป็นแท่งเทียนสีแดงแทนแท่งเทียนทึบ)  ถ้าหากราคาปิดกับราคาเปิดเป็นราคาเดียวกันเราจะไม่เห็นตัวแท่งเทียน 
Screen Shot 2015-07-20 at 4.52.15 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงการวาดรูปแท่งเทียนที่เป็นแท่งโปร่ง (บางโปรแกรมใช้แท่งเทียนสีเขียว) กรณีที่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด 


Screen Shot 2015-07-20 at 4.54.18 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงการวาดรูปแท่งเทียนที่เป็นแท่งทึบ(บางโปรแกรมใช้แท่งเทียนสีแดง กรณีที่ราคาปิดต่ำราคาเปิด
Screen Shot 2015-07-20 at 4.56.17 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงการรูปแท่งเทียนที่ไม่มีตัวแท่ง (Body) กรณีที่ราคาเปิดกับราคาปิดเท่ากัน
เวลานำรูปแท่งเทียนไปใช้งาน
ในทางปฏิบัติการใช้งานกราฟแท่งเทียนจะเป็นวิเคราะห์การย้อนกลับวิธีการวาดกราฟแท่งเทียน เพราะเมื่อเราเลือกใช้งานรูปกราฟประเภทแท่งเทียน โปรแกรมจะแสดงรูปแท่งเทียนให้เราเห็น โดยแท่งเทียน 1 แท่งจะแทนการเคลื่อนที่ของราคาในช่วง Time Frame ที่เรากำหนด
ในทางปฏิบัติรูปแท่งเทียน 1 แท่ง เราจะสามารถจินตนาการการเคลื่อนที่ของราคาได้คร่าว ๆ และสามารถสรุปได้ว่าในช่วงระยะเวลาของแท่งเทียน 1 แท่ง มีอารมณ์ของคนในตลาดเป็นอย่างไร และผลการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายเป็นอย่างไร

Screen Shot 2015-07-20 at 4.57.00 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงตัวอย่างการแปลความหมายของรูปแท่งเทียน 1 แท่ง ที่ฝั่งซื้อมีแรงมากกว่า

 Screen Shot 2015-07-20 at 4.57.35 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงตัวอย่างการแปลความหมายของรูปแท่งเทียน 1 แท่ง ที่ฝั่งขายมีแรงมากกว่า

 Screen Shot 2015-07-20 at 4.57.43 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงตัวอย่างการแปลความหมายของรูปแท่งเทียน 1 แท่ง ที่ฝั่งซื้อและฝั่งขายมีแรงพอๆกัน และการซื้อขายไม่ผันผวน เพราะอยู่ในกรอบราคาแคบ ๆ

   ในตลาดหุ้นที่ราคามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รูปของแท่งเทียนที่สามารถเกิดขึ้นจึงมีมากมายหลายรูปแบบ ถ้าจะให้จำรูปแบบของแท่งเทียนให้ครบทุกรูปแบบที่มี ผมเชื่อว่าเราคงจำได้ไม่หมดแน่ ๆ

ที่จริงแล้วแท่งเทียนที่มีความสำคัญ ควรค่าแก่การจดจำ และมีความน่าเชื่อถือที่จะนำไปใช้ซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็มีอยู่เพียงไม่กี่รูปแบบ

เวลาที่เราอ่านกราฟการเคลื่อนที่ของราคาแล้วพบว่า แท่งเทียนแท่งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของแรงซื้อหรือแรงขายที่แตกต่างจากอารมณ์ของแท่งเทียนหลาย ๆ แท่งก่อนหน้า จะเป็นจุดเริ่มต้นชวนให้สงสัยว่า แรงซื้อหรือแรงขายที่มีก่อนหน้านี้เริ่มที่จะลดความกระตือรือร้นในการซื้อหรือขายแล้วใช่หรือไม่ และถ้าแรงจากฝั่งตรงข้ามเพิ่มขึ้นมากพอแนวโน้มของราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจจะมีการกลับตัวก็เป็นไปได้


รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้จะเป็นรูปแท่งเทียนที่ให้ข้อมูลว่าราคาอาจจะมีการกลับตัว โดยสามารถแบ่งรูปแท่งเทียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ รูปแบบที่เราใช้พิจารณาการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น 5 รูปแบบ (ใช้เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อหุ้น) และรูปแบบที่ใช้พิจารณาการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง 5 รูปแบบ (ใช้เพื่อหาจังหวะขายหุ้นทำกำไร)
     
กลุ่มที่ 1 รูปแบบที่เราใช้พิจารณาการกลับตัวของราคาจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Candlestick Patterns) 
Screen Shot 2015-07-20 at 4.58.47 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
รูปตัวอย่างแสดงรูปแบบแท่งเทียน 5 รูปแบบที่ใช้พิจารณาการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น

Hammer
Screen Shot 2015-07-20 at 4.59.35 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
      แท่งเทียนรูปแบบ Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียน(Shadow)ด้านล่างยาว และยาวกว่าลำตัวของแท่งเทียน(Body)มากกว่า 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าหลังจากราคาเปิดของแท่งเทียนมีบางช่วงเวลาที่แรงขายเป็นฝั่งควบคุมการซื้อขายในตลาด จึงสามารถขายกดราคาให้ลดต่ำลงไปได้ แต่สุดท้ายมีแรงซื้อกลับเข้ามามากและเป็นฝั่งที่กลับมาควบคุมตลาดแทนฝั่งซื้อ และแรงซื้อมีแรงมากพอทำให้ราคาปิดอยู่ในช่วงบนของแท่งเทียน

Piercing Line
Screen Shot 2015-07-20 at 4.59.42 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4

      รูปแบบ Piercing Line ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง โดยแท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งทึบที่มีลำตัวของแท่งเทียน(Body)ยาว ราคาปิดของแท่งเทียนแท่งแรกปิดใกล้กับราคาต่ำสุด แปลว่าในแท่งเทียนแท่งแรกแรงขายยังมีความรีบร้อนในการขายและเป็นฝั่งที่สามารถควบคุมตลาดได้ ในแท่งเทียนถัดมาจะเป็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งโปร่งและมีลำตัวของแท่งเทียน(Body)ขนาดยาว ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งที่สองลดต่ำลงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแท่งแรกบ่งบอกถึงแรงขายในช่วงเริ่มต้นแท่งเทียนที่สองยังคงดีอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปมีแรงซื้อกลับเข้ามามากสามารถดันราคาให้สูงขึ้น และราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่สองปิดสูงกว่ากึ่งกลางของลำตัวแท่งเทียนแท่งแรก ซึ่งบอกว่าแรงซื้อกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมตลาดแทนฝั่งขาย

Engulfing Bull
Screen Shot 2015-07-20 at 4.59.47 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
      “Engulf” แปลว่า กลืน รูปแบบ Engulfing Bull จะประกอบไปด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง แท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนสั้นๆ ที่มีลำตัวของแท่งเทียน(Body)ขนาดเล็ก ซึ่งแปลความหมายได้ว่าแรงขายเริ่มมีความเร่งรีบในการขายน้อยลง และมีการซื้อขายกันในช่วงราคาแคบๆ และแท่งเทียนถัดมาราคาเปิดของแท่งเปิดกระโดดลง แสดงให้เห็นว่าแรงขายมีความพยายามขายในช่วงต้นของแท่งเทียน แต่ระหว่างนั้นมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างรีบร้อนไล่ซื้อทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่สองปิดใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งและราคาปิดของแท่งที่สองสูงกว่า จึงเป็นรูปแท่งเทียนโปร่งยาวที่มีลำตัวขนาดใหญ่ที่ลำตัวของแท่งเทียนกลืนลำตัวของแท่งเทียนแท่งแรก แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อชนะแรงขายและเริ่มจะเป็นฝั่งที่ควบคุมตลาด   

Bullish Harami
Screen Shot 2015-07-20 at 4.59.53 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4

      รูปแบบแท่งเทียน Harami เป็นรูปแบบที่แสดงถึงความเร่งรีบที่ลดลงของฝั่งที่ควบคุมตลาด รูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami จะประกอบไปด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง โดยแท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งทึบที่มีลำตัวของแท่งเทียน(Body)ยาว ราคาปิดของแท่งเทียนแท่งแรกปิดใกล้กับราคาต่ำสุด แปลว่าในแท่งเทียนแท่งแรกแรงขายยังมีความรีบร้อนในการขายและเป็นฝั่งที่สามารถควบคุมตลาดได้ แท่งเทียนแท่งแท่งถัดมาเป็นแท่งเทียนสั้นๆ ที่มีลำตัวของแท่งเทียน(Body)ขนาดเล็ก ซึ่งแปลความหมายได้ว่าแรงขายเริ่มลดความร้อนแรงในการขายลง จึงซื้อขายในช่วงราคาแคบๆ (รูปแบบ Harami แท่งเทียนจะสลับตำแหน่งกันกับรูปแบบ Engulfing)       

Doji
Screen Shot 2015-07-20 at 4.59.58 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 4
      รูปแบบ Doji เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมและพูดถึงเป็นอย่างมาก Doji จะเป็นรูปแท่งเทียนแท่งเดียวที่ราคาเปิดกับราคาปิดเป็นราคาเดียวกัน (อนุโลมกรณีที่ราคาเปิดกับราคาปิดแตกต่างกันน้อยมากๆ ก็อาจถือว่าเป็นรูปแบบ Doji ได้เช่นเดียวกัน) การที่ราคาเปิดกับราคาปิดเป็นราคาเดียวกันตีความได้ว่าทั้งฝั่งแรงซื้อและฝั่งแรงขายมีความสับสนในทิศทางของราคา ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะออกแรงให้ราคาไปในทิศทางเดิมหรือไม่ จึงสามารถใช้รูปแบบ Doji ในการพิจารณาการกลับตัวของราคาได้ ข้อแนะนำคือรูปแบบ Doji ที่น่าสนใจควรจะเป็น Doji ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน


กลุ่มที่ 2 รูปแบบที่เราใช้พิจารณาการกลับของราคาตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearlish Candlestick Patterns)
      รูปแบบแท่งเทียนที่เป็น Bearish จะมีรูปแบบที่ตรงข้ามกับกับรูปแบบ Bullish โดยรูปแบบ Bearish จะมีความน่าสนใจก็ต่อเมื่อราคาในช่วงก่อนหน้าแท่งเทียนแบบ Bearish เป็นขาขึ้น ซึ่งถ้าเราเข้าใจการตีความของแท่งเทียนแบบ Bullish แบบต่างๆ ก็สามารถใชหลักการเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามมาทำความเข้าใจรูปแบบ Bearish ได้

Screen Shot 2015-07-20 at 5.02.05 PM แท่งเทียน 10 รูปแบบแท่งเทียนที่ควรค่าแก่การจดจำ Screen Shot 2015 07 20 at 5 รูปตัวอย่างแสดงรูปแบบแท่งเทียน 5 รูปแบบที่ใช้พิจารณาการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง

รูปแบบ Bearish จะสามารถจับคู่กับรูปแบบ Bullish ที่ตรงข้ามกันได้ดังนี้ 
      1) Inverted Hammer (บางทีอาจเรียกว่า Shooting Star) ตรงข้ามกับ Hammer
      2) Dark Cloud Cover ตรงข้ามกับ Piercing Line
      3) Engulfing Bear ตรงข้ามกับ Engulfing Bull
      4) Bearish Harami ตรงข้ามกับ Bullish Harami
      5) Doji มีหน้าตาของแท่งเทียนเหมือนกับแบบ Bullish  

ขอแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมในการนำรูปแบบแท่งเทียนทั้ง 12 แบบไปใช้ซื้อขายจริงให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สำหรับการซื้อขายหุ้น Time Frame ที่เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบแท่งเทียนทั้ง 12 แบบได้ดี คือ Time Frame 1 วัน(ระยะเวลา 1 วัน = 1 แท่ง) และเมื่อเราเห็นรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นใน Time Frame 1 วัน ให้ลองปรับ Time Frame ให้สั้นลงเป็น 1 ชั่วโมง หรือ 30 นาทีเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ได้ละเอียดขึ้น ซึ่งเราอยากจะเห็นว่ากราฟใน Time Frame 1 ชั่วโมงควรจะให้มุมมองเดียวกันกับกราฟ Time Frame 1 วัน ก็จะเพิ่มความน่าจะเป็นที่ราคาจะมีการกลับตัว

สรุป
    จากรูปแบบการกลับตัวทั้ง 10 รูปแบบที่แนะนำให้ได้รู้จักนั้น เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์การอ่านรูปแท่งเทียนเพื่อวิเคราะห์ว่าอารมณ์ของคนที่เข้ามาซื้อขายในตลาดเป็นอย่างไร จากการเปรียบเทียบอารมณ์ของกลุ่มแท่งเทียนก่อนหน้าและแท่งเทียนในปัจจุบัน เมื่อเราเห็นว่าอารมณ์ของแท่งเทียนในปัจจุบันมีอารมณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มแท่งเทียนก่อนหน้า ทำให้เราได้ข้อมูลว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทางของราคาอาจจะมีการกลับตัวสำหรับการซื้อหุ้นแนะนำให้ใช้ Time Frame 1 วันเพื่อดูรูปแบบการกลับตัวของราคา

COMMENTS[จิตวิทยาการเทรด]_$type=sticky$count=4$cate=1$icon=1

|กฏหมายกับ Forex_$type=one$count=3

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,4,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,115,ความรู้ทั่วไป,79,จิตวิทยาการเทรด,26,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,8,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,36,แนวคิดการเทรด,120,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,139,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,55,ระบบเทรด,39,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,10,เศรษฐกิจโลก,76,ไอเดียทำเงิน,12,Dow Theroy,2,E-Book,3,Expert Advisor,27,Fibonacci,20,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,3,Fundamental,45,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,99,indicators for sell,1,Olymp Trade,54,Olymp Trade Live,18,option trade,16,Price Action,14,StoryTrade,22,technology,2,thaiforexschool,36,traderider,4,TraderTan,61,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,36,Znipertrade,26,
ltr
item
คนเล่น Forex: รูปแบบแท่งเทียน 10 ประการ
รูปแบบแท่งเทียน 10 ประการ
http://www.aommoney.com/wp-content/uploads/2015/07/Screen-Shot-2015-07-20-at-4.52.07-PM.png
คนเล่น Forex
https://www.konlenforex.com/2016/02/10.html
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/2016/02/10.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy