"FED" Federal Reserve

"FED"  Federal  Reserve  (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) ระบบของธนาคารกลางสหรัฐฯ (ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด) เป็นระบบการธนาคารกลางของประ...


"FED" Federal Reserve (ธนาคารกลางสหรัฐฯ)
ระบบของธนาคารกลางสหรัฐฯ (ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด) เป็นระบบการธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นใน 1913 โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกึ่งสาธารณะ (นิติบุคคลของรัฐบาลกับองค์ประกอบจากเอกชน) ระบบธนาคาร [1] ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกลางของระบบในกรุงวอชิงตันดีซี (2) คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า FOMC (3) เจ้าของธนาคารกลางแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ (เฟดทั้ง 12 สาขา)  ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางงบประมาณสำหรับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แต่ละที่มีคณะกรรมการบริหารที่เป็นตัวแทนของตัวเอง 9 คน (4) ธนาคารพาณิชย์อื่นๆของสหรัฐฯ อีกมากมายที่ได้สมัครเป็นสมาชิก จะต้องมีจำนวนหุ้นที่ไม่สามารถโอนได้ในภูมิภาคของธนคารกลางสหรัฐฯในเขตที่พวกเขาอยู่ และ (5) คณะกรรมการที่ปรึกษาต่างๆ เช่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2006 เบน เบอร์นันเก้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกลางของระบบ โดนัลด์ โคห์น เป็นรองประธานกรรมการบริหารในปัจจุบัน

หน้าที่ในปัจจุบันของระบบธนาคารกลางสหรัฐมีดังต่อไปนี้
 •  แก้ไขปัญหาความหวาดวิตกของธนาคาร
 •  ทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา
 •  รักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของธนาคารและความรับผิดชอบของรัฐบาลส่วนกลาง
 •  ดูแลและควบคุมสถาบันการเงิน
 •  ปกป้องสิทธิในเครดิตของผู้บริโภค
 •  จัดการปริมาณเงินของประเทศ ผ่านนโยบายการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ขัดแย้งกันในบางครั้งของ
 •  การจ้างงานสูงสุด
 •  ราคามีเสถียรภาพรวมทั้งการป้องกันราคาจากภาวะเงินเฟ้อ หรือภาวะเงินฝืด
 •  ลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
 •  รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และ ความเสี่ยงในระบบตลาดเงิน
 •  ให้บริการทางการเงินแก่สถาบันรับฝากเงิน ทั้งของรัฐบาลสหรัฐ และสถาบันต่างประเทศที่เป็นทางการ รวมทั้งการมีบทบาทสำคัญในการดําเนินงานระบบการชำระเงินของประเทศ
 •  อำนวยความสะดวกให้การแลกเปลี่ยนในการชำระเงินในภูมิภาค
 •  ตอบสนองความต้องการสภาพคล่องในประเทศ
 •  เสริมสร้างจุดยืนของสหรัฐในเศรษฐกิจโลก 

ธนาคารกลางสหรัฐนั้นเป็นสถาบันของรัฐที่เป็นอิสระมีหลักเกณฑ์เป้นของตัวเอง ระบบไม่ได้เป้นขององค์กรเอกชนและไม่ได้ดำเนินการเพื่อแสวงหากำไร หุ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯส่วนภูมิภาค เป็นเจ้าของโดยการดำเนินงานของธนาคารในภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ซึ่งระบบล้วนมามาจากผู้มี่อำนาจหน้าที่และจุดประสงค์ของประชาชนจากธนาคารกลางสหรัฐ ตามพระราชบัญญัติผ่านสภาคองเกรสในปี 1913 ในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นอิสระ ธนาคารกลางสหรัฐมีอำนาจในการทำหน้าที่ของตนเองได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาหรือประธานาธิบดี สมาชิกของคณะกรรมการของสภาผู้ว่าการได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลานานตามข้อตกลง ได้จำกัดอิทธิพลทางการเมืองแบบวันต่อวัน โครงสร้างเฉพาะของระบบธนาคารกลางสหรัฐฯยังในการตรวจสอบภายในและยอดคงเหลือ สร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ และการดำเนินงานจะไม่โดดเด่นโดยส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ นอกจากนี้ยังสร้างรายได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้เงินทุนของรัฐสภา การกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ของรัฐสภาซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบและการควบคุมของเฟด ได้อนุญาตให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเฟดได้ เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น “อิสระภายในรัฐบาล”
ทั้ง 12 ธนาคารกลางสหรัฐฯให้ความหมายทางการเงินเพื่อดำเนินการในระบบของธนาคารกลาง ใน

แต่ละธนาคารมีการจัดการเหมือนบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถหาหารายได้ที่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและดำเนินการตามความต้องการของคณะกรรมการ ธนาคารสมาชิกเป็นธนาคารของเอกชนที่ต้องซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งของธนาคารกลางในภูมิภาคเพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกของระบบธนาคารกลาง ซึ่งหุ้นนี้อาจจะไม่ได้มีการซื้อขายหรือจำนำเพื่อให้ปลอดภัยในการกู้เงิน และทุกธนาคารสมาชิกจะได้รับเงินปันผล 6% หุ้นของธนาคารกลางจะไม่ขายให้กับประชาชน ชาวต่างชาติ หรือธนาคารที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ เหล่าธนาคารสมาชิกจะต้องเก็บเงินส่วนสำรองไม่ว่าจะเป็นเงินสดในห้องนิรภัย หรือบัญชีธนาคารของตน และธนาคารสมาชิกจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินสำรองทั้งในสองกรณี เงินปันผลที่จ่ายโดยธนาคารกลางสหรัฐฯให้แก่ธนาคารสมาชิกจะมีการพิจารณาค่าชดเชยบางส่วนสำหรับการขาดจ่ายดอกเบี้ยเงินสำรองที่จำเป็น กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรืออาจมีบางส่วนที่ให้สนับสนุนเป็นเงินทุนส่วนเกินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (และตั้งแต่ที่หุ้นในกรรมสิทธิ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯจะไถ่ถอนได้เฉพาะราคาที่ตั้งไว้ตามที่เรียก เจ้าของจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนส่วนที่เกินนี้)  ส่วนเกินของระบบธนาคารกลางสหรัฐจากการคลังในปี 2006 มีมากกว่า 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วัตถุประสงค์หลัก คือ การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

FOMC

ขอบคุณข้อมูลจาก

แปลโดย PipsHunter THFX

COMMENTS[จิตวิทยาการเทรด]_$type=sticky$count=4$cate=1$icon=1

|กฏหมายกับ Forex_$type=one$count=3

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,4,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,115,ความรู้ทั่วไป,79,จิตวิทยาการเทรด,26,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,8,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,36,แนวคิดการเทรด,120,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,139,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,55,ระบบเทรด,39,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,10,เศรษฐกิจโลก,78,ไอเดียทำเงิน,12,Dow Theroy,2,E-Book,3,Expert Advisor,27,Fibonacci,20,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,3,Fundamental,45,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,100,indicators for sell,1,Olymp Trade,54,Olymp Trade Live,18,option trade,16,Price Action,14,StoryTrade,22,technology,2,thaiforexschool,36,traderider,4,TraderTan,61,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,36,Znipertrade,26,
ltr
item
คนเล่น Forex: "FED" Federal Reserve
"FED" Federal Reserve
http://www.thaiforexschool.com/admin-management/files/8HWbKMdTue24650.640x320.jpg
คนเล่น Forex
https://www.konlenforex.com/2013/07/fed-federal-reserve.html
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/2013/07/fed-federal-reserve.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy