5 แนวทาง เพิ่มสมาธิในการเทรด 😀 Increase concentration in trading


การเทรดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมาธิในกาตัดสิน ซึ่งบางทีเราก็อาจหลุด และไม่มีสมาธิในการเทรด หรือแย่สุดอาจจะมาอารมเข้ามาเกียวข้องในการเทรดจนทำให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดเกิดขึ้น วันนี้เราจมาเพิ่ม สมาธิในการเทรด ร่วมไปถึงการทำงานต่างกันๆ 

1.เตรียมพร้อมให้สมองก่อนเทรด 😀

ขนาดนักกีฬายังต้องทมีการวอร์มร่างกายก่อนแข็งขัน การเทรดก็เช่นกัน ควรมีการทำให้สมองเรานั้นมีความพร้อมต่อการเทรด โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองนาที นั่งในมุมที่ผ่อนคลาย สูดลมหายใจเข้าท้องลึกๆแค่ทำร่างกายให้ผ่อนคลายก่อนเริ่มงาน มันก็จะช่วยให้ง่ายต่อการจดจ่อในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ง่ายขึ้นแล้ว


2.แบ่งเวลาเทรด ⌚

การเทรดหรือการทำงานนั้น ก็ควรช่วงเวลาในการพักผ่อน เพือไม่ให้ร่างการและสมองเรา ล้ามากเกินไป และมันจะทำให้ สติ และสมาธิเราลดลง  โดยช่วงเวลาการพักนั้นก็เราเลือกเลย เทรด 30 นาที พัก 5 นาที โดยการพักที่ดีที่สุดก็คือการลุกจากเก้าอี้ไป ยืดกล้ามเนื้อ และไปมองอะไรที่ไกล เพื่อสายตา ได้ผ่อนคลายจาการมองหน้าจจอที่นานเกินไป 


3.ออฟไลน์ตัวเอง❌

สิ่งที่จะมาขัดและเป็นสิ่งรบกวนคุณมากที่สุดนั้นคือ เสียงแจ้งเตือนต่าง จากโซเชียลมีเดีย ซึ่งนั้นจะทำให้เราหลุดสมาธิ แนวทางคือ ปิดเสียงหรือแจ้งเดือน และค่อยมาเปิดดูตอนที่เราพัก จากข้อ 2 

4.เปิดเพลงเทรด 📣

เรื่องเราเคยนำเสนอไปแล้วว่า ดนตรีนั้นสามารที่เพิ่มสมาธิการเทรดได้ โดยสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.konlenforex.com/2021/12/music-for-traders.html


5.แวดล้อมที่เหมาะสม 🌃

แวดล้อมนั้นก็ส่งผลต่อการเทรด และ สมาธิ  เรามักจะเห็นว่า เวลาเราเห็นคนทำสมาธิก็จะไปที่สงบ ไม่ว่าจะเป็นในวัด หรือ สถานที่เงียบ สงบ แน่นอน แต่เราคงไม่ต้องถึงขันไปเทรดในวัดหรอกครับ haha แค่จัดห้องให้เหมาะต่อการทำงาน เช่น  ความสว่างของห้อง อุณหภูมิ  เสียงรบกวน 


cr.อ่านเพิ่มเติม

cr.iamge 

https://www.freepik.com/free-photo/man-analyzing-stock-market-charts-financial-data-electronic-board_19576511.htm#query=trade&position=12&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/smartwatch-futuristic-technology-woman-using-virtual-screen_17122093.htm?query=time

https://www.freepik.com/free-photo/woman-white-headphones-stands-near-window_13400279.htm#query=listen%20to%20music&position=3&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/portrait-beautiful-asian-woman-stretching-her-body-her-arms-after-she-wake-up-feel-sleepy-her-bedroom-home_4691897.htm#query=fresh&position=48&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/woman-sitting-yoga-pose-beach_859033.htm

สนับสนุนบทความนี้ด้วยการส่งเพชร 💎ส่งดาว🌟 และกดติดตาม

ใน Blockdit ของเรา

https://www.blockdit.com/posts/61ec9445418927a55327b0a6

ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ