"IMF" กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

IMF - International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF  เป็นสถาบันการเงินก่อตั้งขึ้นในปี 1945 ที่การประชุม เบรตตัน วู๊ด เพ...

IMF - International Monetary Fund
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เป็นสถาบันการเงินก่อตั้งขึ้นในปี 1945 ที่การประชุม เบรตตัน วู๊ด เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในโลก และ เพื่อเสถียรภาพของระบบการเงินทั่วโลก ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี มีการดูแลควบคุมโดย 185 ประเทศสมาชิก ครอบคลุมแทบทุกประเทศในโลก เบื้องหน้าที่ทุกคนรับผิดชอบ มีบทบาทในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั่วโลก โดยนำเสนอความรู้ เช่น ความเชี่ยวชาญในโลกการเงิน ให้แก่ประเทศต่างๆ กองทุนการเงินระหว่างประเทศพยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก

หน้าที่และภารกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการระบุไว้ดังต่อไปนี้
  • ในการส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ
  • อำนวยความสะดวกในการขยายตัวและการเจริญเติบโตที่สมดุลของการค้าโลก
  • ส่งเสริมเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
  • ช่วยในการสร้างระบบพหุภาคีในการชำระเงิน – ใส่ในแหล่งข้อมูล (ขึ้นอยู่กับการป้องกันที่เหมาะสม) ให้ความสะดวกต่อประเทศที่กำลังเผชิญความยากลำบากในความสมดุลของการชำระเงินของพวกเขา

ตัวเลขที่สำคัญของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
  • จำนวนสมาชิก 185 ประเทศ
  • ประธาน นายโดมินิค สเตราส์ คาห์น ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2007
  • มีพนักงานจำนวน 2,700 คน
  • มีงบประมาณเพื่อดำเนินงาน 980 ล้านยูโร
  • โควตา 352 พันล้านดอลลาร์ (มีนาคม 2008)
  • ยอดสินเชื่อคงค้าง 16.1 พันล้านดอลลาร์ ใน 64 ประเทศ

IMF

หน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสมาชิก 185 ประเทศ แต่ละประเทศมีคะแนนเสียงถ่วงน้ำหนักด้วยการสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กร (โควต้า) ซึ่งต้องใช้การตัดสินใจหลายอย่างในการปรึกษาหารือกับธนาคารโลกกับ คณะกรรมการพัฒนา การจัดการในปัจจุบันได้มอบหมายให้คณะกรรมการประที่กอบด้วยกรรมการผู้จัดการขององค์กร และ กรรมการ 24 คนที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ และ 8 ประเทศในนั้นมีผู้แทนถาวร (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย และ ซาอุดีอาระเบีย) ส่วนกรรมจากประเทศอื่นๆ จะได้รับเลือกจากสมาชิกถาวร
การตัดสินใจส่วนใหญ่จะดำเนินการในทางปฏิบัติที่เป็นเอกฉันท์ แต่ให้เงื่อนไขของการตัดสินใจภายในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เสียงข้างมากที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ 85% ของสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปทั้งหมด มีอำนาจที่สามารถยับยั้งการตัดสินใจกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ เพราะพวกเขาแต่ละประเทศมีมากกว่า 15% ของสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ประเทศในสหภาพยุโรปไม่ได้รับการประสานงานเสมอไป

ผู้นำของ IMF คนปัจจุบัน คือ คริสทีน ลาการ์ด ผู้ว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส 
เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับหน้าที่นี้
Christine Lagarde

เงินทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีบทบาทเป็นตัวกลางทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิก ดังนั้นแต่ละประเทศจะต้องจ่ายเงินโควต้าให้แก่องค์กร และมีเงินจำนวนหนึ่งที่จะถูกกำหนดโดยอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) และความสำคัญของการค้าต่างประเทศ 25% ของโควตานี้จะต้องจ่ายเป็นทองคำ และส่วนที่เหลือจ่ายเป็นสกุลเงินประจำชาติ ในกรณีที่มีความไม่สมดุลในยอดเงินในการชำระเงิน ที่อาจเป็นอันตรายต่อความสมดุลทางการเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สมาชิกแต่ละประเทศจะได้รับ 25% ของโควตาโดยอัตโนมัต (Drawing Right) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการซื้อสกุลเงินของประเทศ ถ้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศตัดสินว่าเป็นเรื่องจำเป็นจะสามารถปล่อยกู้ให้กับประเทศนี้ได้ถึง 125% ของโควต้า เป็นเงินกู้ที่คาดว่าจะช่วยธนาคารกลางเพื่อปกป้องค่าเงินของพวกเขาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โหมดในการตัดสินใจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก จะขึ้นอยู่กับการจัดสรรสิทธิในการออกเสียงตามจำนวนส่วนร่วมของประเทศสมาชิก 1 ดอลล่าร์ ต่อ 1 โหวต แต่สิทธิในการออกเสียงแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับ โควต้า การออกเสียงลงคะแนนขั้นต่ำถูกมอบหมายให้ทุกประเทศแม้ประเทศที่มีขนาดเล็ก การประเมินผลหลักสำหรับกองทุนมีมาหลังจากยกระดับการประเมินของจีน เกาหลีใต้ เม็กซิโก และ ตุรกี ในเดือนกันยายน 2006


IMF's Members 


ทรัพยากรของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการประเมินผล อยู่ที่ประมาณ SDR 210 พันล้าน หรือประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (*SDR ย่อมาจาก Special Drawing Rights) บวกกับโอกาสในการกู้ยืมเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญ (เครดิตเหล่านี้มีประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์) ในการประชุม G20 ในลอนดอน เมื่อ 2 เมษายน 2009 ได้มีการตัดสินใจที่จะเพิ่มทรัพยากรของกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญได้ถึง 1000 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยรับมือกับวิกฤติโลก

กิจกรรมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
แม้ว่าเขาจะมีผลกระทบทางการเมืองที่รุนแรง  แต่ในบางครั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ไม่สนใจเมื่อเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดี เขาจะยังคงให้คำแนะนำตามปกติแก่ประเทศเกี่ยวกับนโยบายที่จะนำพา หรือเพื่อการปฏิรูป เมื่อประเทศมีความยากลำบากทางการเงินและเศรษฐกิจและตัวแทนทางเศรษฐกิจไม่ต้องการจะเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะแทรกแซงและให้กู้ยืมเงิน


1.การเฝ้าระวัง
การเฝ้าระวังนี้รวมถึงบทสนทนาที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีต่อสมาชิกแต่ละประเทศ และคำแนะนำนโยบายที่จะให้ด้วย ในช่วงเวลาปกติ (ปกติ 1 ครั้งต่อปี) กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะทำการประเมินรายละเอียดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งจะคุยกับเจ้าหน้าที่หากนโยบายเศรษฐกิจเอื้ออำนวยมากกว่าต่อความมั่นคงภายในและภายนอก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเป็นระเบียบและให้คำแนะนำในกรณีที่จำเป็น สมาชิกแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะเผยแพร่รายงานการประเมินผลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เลือกที่จะโปร่งใส และเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ประชาชนในข้อมูลรายละเอียดการเฝ้าระวังแบบทวิภาคี นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังต้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อดึงงบดุลและวาดมุมมองในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะตีพิมพ์งานวิจัยนี้ปีละสองครั้งใน  Economic Outlook และ the Global Report ซึ่งเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินโลก

2.ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการฝึกอบรมแก่ประเทศต่างๆ ซึ่งฟรีในกรณีส่วนใหญ่ เพื่อช่วยให้พวกเขาได้เสริมสร้างความสามารถของตนเองในการออกแบบและดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือด้านเทคนิครวมไปถึงนโยบายกายคลัง, นโยบายการเงิน และ การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ กฎระเบียบของธนาคารและการเงิน และสถิติ ส่วนใหญ่ในกรณีของประเทศที่มีรายได้ต่ำ ความช่วยเหลือนี้จะขึ้นอยู่กับ เอกสารกลยุทธ์เพื่อลดความยากจน (Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs)) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานระดับชาติ ในการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคมและคู่ค้าภายนอกในการพัฒนา PRSP นำเสนอกรอบการทำงานโดยรวมของนโยบายเศรษฐกิจ การดำเนินงาน และ โครงสร้างทางสังคมในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการลดความยากจนในประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.การดำเนินงานในการให้กู้ยืม
กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังเป็นกองทุนที่ประเทศสมาชิกสามารถพึงพาได้ในกรณีที่มีความยากลำบากในการปรับสมดุลในการชำระเงินเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาของพวกเขา การอนุมัติเงินกู้เหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข และประเทศผู้ร้องขอควรที่จะนำคำแนะนำที่ได้จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการอ่อนค่าในสกุลเงินของตนมาปรับใช้ในนโยบาย ผ่านความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับของตน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะให้ประเทศสมาชิกมีพื้นที่หายใจ ตามที่พวกเขาต้องการ เพื่อที่จะแก้ปัญหาในด้านความสมดุลในการชำระเงินของพวกเขาเอง โปรแกรมของเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้รับการออกแบบโดยหน่วยงานระดับชาติในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อสถาบันการเงิน และความช่วยเหลือทางการเงินนี้จะขึ้นอยู่กับการสำนึกในโปรแกรมนี้ของประเทศผู้ร้องขอความช่วยเหลือ


COMMENTS[จิตวิทยาการเทรด]_$type=sticky$count=4$cate=1$icon=1

|กฏหมายกับ Forex_$type=one$count=3

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,4,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,115,ความรู้ทั่วไป,79,จิตวิทยาการเทรด,26,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,8,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,36,แนวคิดการเทรด,120,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,139,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,55,ระบบเทรด,39,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,10,เศรษฐกิจโลก,76,ไอเดียทำเงิน,12,Dow Theroy,2,E-Book,3,Expert Advisor,27,Fibonacci,20,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,3,Fundamental,45,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,99,indicators for sell,1,Olymp Trade,54,Olymp Trade Live,18,option trade,16,Price Action,14,StoryTrade,22,technology,2,thaiforexschool,36,traderider,4,TraderTan,61,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,36,Znipertrade,26,
ltr
item
คนเล่น Forex: "IMF" กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
"IMF" กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/image.php?id=1320
คนเล่น Forex
https://www.konlenforex.com/2013/07/imf.html
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/2013/07/imf.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy