Correlation💱 ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน EP.2 วิธีใช้งาน


หลังจากที่เราได้แนะนำ Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน  ไปในตอนที่แล้ว วันนี้ จะมาลุ้ยใช้งาน Correlation พร้อมกันๆ ว่ามีวิธีการยังงัย และ การใช้งาน

วิธีการใช้งาน Correlation  บน myfxbook  ฟรี💱

ให้เราเข้าไปที่ myfxbook หลังจากนั้น  เลือก market แล้วเลือก Correlation โดยจะข้อมูลให้กรอบอยู่ 3 ช่องนั้นคือ 

1.Find currencies with correlation lower than: คู่เงินที่มี Correlation  ต่ำกว่าตามที่เรากำหนด หรือพูดง่ายๆ คือ กราฟที่วิ่งตรงกันข้าม เมือเรากรอบแล้ว ค่าจะเป็นสีแดงในตาราง 

2.Find currencies with correlation higher than:คู่เงินที่มี Correlation  ต่ำกว่าตามที่เรากำหนด หรือกราฟที่วิ่งเหมือนกันมาที่สุด โดยค่าสีจะเป็นสีเขียว 

3.Timeframe: คือ กรอบเวลาที่ใช้ในการแสดงความสมพันธ์ การใช้งาน 💢

1.ใช้เพื่อกรองคู่เงินเพื่อไม่เข้าคู่เงินที่การวิ่งคล้ายกันๆ 

2.เพื่อหาจุดซ้อนทับของแนวรับแนวต้านหากคู่เงินนั้นมีจุดแนวรับแนวต้านที่เหมือนกันก็จะเพิ่มนัยยะสำคัยของแนวรับแนวต้านั้น เป็นงัยบ้างครับสำหรับ Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน  สามารถน้ำไปปรับใช้ในการเรื่องคู่เงินในการเทรดได้อย่างดีเยี่ยม

cr.imageAll 🙏🙏🙏

www.freepik.com

www.pexels.com/

www.youtube.com/watch?v=CUMyutCRYdo&t=339s

เข้ากลุ่ม Telegram เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการเทรดฟรี 

https://t.me/tradertanclub


ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ