Shooting Star And Invert Hammer รูปแบบแท่งเทียนประเภทเดี่ยว

Shooting Star

Shooting Star เป็นรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่เกิดในเทรนขึ้น Shooting star เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้เทรดทราบว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเวลาอันใกล้นี้

ลักษณะของแท่ง Shooting star มีความคล้ายคลึงกัน Hammer เพียงแต่เกิดในด้านตรงกันข้ามกัน แท่งที่เป็น Shooting star จะมีจุดเปิดและจุดปิดของแท่งเทียนใกล้เคียงกัน (คล้าย ๆ Spinning Top)
แต่จะมีหางหรือไส้ยาว ๆ บริเวณด้านบนของแท่งเทียน Shooting star ให้ภาพแก่ผู้เทรดถึงลักษณะแนวโน้มของแรงในตลาดว่า ครั้งหนึ่งเคยมีแรงขาขึ้นวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถรักษาความรุนแรงของเทรนขาขึ้นไว้ได้ ถูกดีดกลับมาปิดบริเวณใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่งนั่นเอง สีของแท่งไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด


ลักษณะทางทฤษฎีของ Shooting Star


ตัวอย่างของกราฟจริงกับ Shooting Star


รูปนี้จะเห็นได้ว่า Shooting Star ไม่ใช่รูปแบบกลับตัว เป็นเพียงแค่ตัวบอกว่ากราฟขาขึ้นกำลังจะหยุดหรือพักเพื่อไปต่อหรืออาจจะเปลี่ยนเทรน

ดังนั้นการ sell จาก shooting star ทันทีที่เกืดจึงไม่ใช่วิธีที่ดีหากผู้เทรดยังไม่สามารถระบุทิศทางของเทรนได้แน่นอนว่าราคาจะลงจริง ๆ
ในบางครั้งราคาก็พักตัวหรือเปลี่ยนทิศทางหลังจากเกิด Shooting Star แบบในรูป ขึ้นอยู่กับว่า Shooting Star เกิดขึ้นในตลาดภาวะแบบไหน

Invert Hammer

Invert Hammer มีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกับ Shooting Star ทุกอย่างแต่ต่างกันที่ตำแหน่งที่เกิดครับ Shooting Star จะเกิดหลังจากที่กราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน
แต่ Invert Hammer จะเกิดหลังจากที่ตลาดเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน

ความหมายของแท่ง Invert Hammer บอกผู้เทรดว่า แนมโน้มขาขึ้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดแล้ว แต่แรงของแนวโน้มขาขึ้นนั้นยังไม่พอเลยดันให้ราคากลับไปปิดบริเวณใกล้เคียงกับจุดเปิดของแท่ง Invert Hammer ที่ดีไม่ควรจะสร้าง Low ของแท่งต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า เพราะถ้าทำได้นั่นแปลว่าแรงขาขึ้นนั้นไม่มี Volume จริง ๆ

หลังจากเกิด Invert Hammer แล้วผู้เทรดควรจะรอดูแท่งเทียนที่ถัดจาก Hammer ด้วย ถ้าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นที่มีจุดปิดสูงกว่าจุดเปิดของแท่ง Invert Hammer
จะเป็นสัญญาณยืนยันของเทรนขาขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งจุดปิดของแท่งที่ถัดจาก Invert Hammer สูงกว่าจุดเปิดมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับขาขึ้นมากเท่านั้น

เหตุผลว่าทำไมต้องรอให้เกิดแท่งเทียนยืนยันก่อนจึงค่อยเชื่อ Invert Hammer เพราะลักษณะของแท่ง Invert Hammer ถือว่าเป็นแท่งเทียนของแนวโน้มขาลง
ถ้าแท่งถัดไปสามารถทำ Low ของแท่งที่ต่ำกว่าแท่ง Invert Hammer ได้ก็แปลว่าแรงของขาขึ้นที่พยายามขึ้นนั้นไม่สำเร็จและกลายเป็นเทรนลงต่อโดยปริยาย


ลักษณทางทฤษฎีของ Invert Hammer

ตัวอย่างของ Invert Hammer 


ในรูปนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากเกิด Invert Hammer แล้วราคายังสามารถลงไปได้อีกแต่ก็ถูกดีดกลับมาจนปิดเป็นรูปแบบ Hammer

รูปแบบนี้กลายเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของขาขึ้นได้ดีว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าราคาสามารถขึ้นได้จากบริเวณนี้ Invert Hammer แท่งนี้ถึงจะมีแท่งถัดไปที่มี Low ของแท่งต่ำกว่าแต่เนื่องจากเป็น Hammer จึงเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้

ความคิดเห็น

เรื่องราวที่น่าสนใจ