$type=slider

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kfth

🖋️โบลิงเจอร์แบนด์ : เส้นแห่งชัยชนะ (Victory Bollinger Bands) Update!🔥

สวัสดีครับ! วันนี้ผมจะพูดถึงอินดิเครเตอร์พื้นฐาน นั้นคือ โบลิงเจอร์แบนด์ โบลิงเจอร์แบนด์คืออะไร? โบลิงเจอร์แบนด์เป็นตัวบ่งชี้(เ...

สวัสดีครับ! วันนี้ผมจะพูดถึงอินดิเครเตอร์พื้นฐาน นั้นคือ โบลิงเจอร์แบนด์

โบลิงเจอร์แบนด์คืออะไร?

โบลิงเจอร์แบนด์เป็นตัวบ่งชี้(เครื่องมือ)ที่แสดงทิศทางของแนวโน้ม (เทรนด์) และช่วยหาจุดกลับตัวของแนวโน้ม
หลักการพื้นฐานในการเทรดกับตัวบ่งชี้(เครื่องมือ)นี้ จึงเป็นการเทรดกับเทรนด์และการกลับตัวของราคา

การคำนวณ Bollinger Bands


Bollinger Bands สร้างขึ้นโดยเส้นสามเส้น มีเส้นตรงกลางเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีนี้ใช้งานในการคำนวณตำแหน่งราคาต่ำสุดและสูงสุดในตลาด โดยสูตรการคำนวณในการสร้างเส้นดัชนี Bollinger Bands มีดังนี้
BB = MA ± k * StdDev
โดยที่
MA คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
StdDev คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
k คือ ค่าสัมประสิทธ์เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน StdDev มีการคำนวณดังนี้:
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
โดยที่ N คือจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (เช่น แท่งเทียน 20 แท่ง) และ SQRT คือรากที่สอง
เวลาสร้างดัชนี Bollinger Bands โดยทั่วไปนักเทรดจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์เบี่ยงเบนมาตรฐาน k ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 ที่ตัวเลขนี้ 95% ของราคาทั้งหมดจะอยู่ภายในช่วงราคา ซึ่งเป็นช่วงที่จำกัดโดยเส้นแบนด์ของดัชนี
สำหรับการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณควรเลือกระยะเวลาในการคำนวณ โดยตามกฎแล้วให้ใช้ค่าเดียวกันกับค่าสัมประสิทธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ระยะเวลา


ระยะเวลาที่แนะนำสำหรับดัชนี Bollinger Bands คือตั้งแต่ 13 ถึง 24 (20 คือการตั้งค่าที่พบบ่อยที่สุด) ค่าเบี่ยงเบนมักถูกเลือกภายในช่วงตั้งแต่ 1.5 – 5 และมีตัวเลขการตั้งค่าที่แนะนำตั้งแต่ 2 ถึง 3
คุณสามารถใช้ตัวเลขฟิโบนักชี เลขทศนิยมตัวกลมเช่น 50 100 150 200 และจำนวนวันในการเทรดและปีปฏิทิน (240 หรือ 365) ในการตั้งค่า แต่อย่าลืมว่าระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นสามารถลดระดับความอ่อนไหวของดัชนีซึ่งไม่เหมาะสมกับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ
ส่วนใหญ่ราคาจะเคลื่อนที่ในช่องนี้ แต่ราคาก็สามารถตัดผ่านเส้น Bollinger Bands ในกรณีที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากราคาตัดผ่านเส้นแบนด์ด้านบนหรือด้านล่างบ่อยมากเกินไป คุณควรตั้งค่าเพิ่มระยะเวลาและหากราคาแทบไม่เคยแตะถึงเส้นแบนด์กรอบนอกเลย คุณควรลดระยะเวลาให้สั้นลง

ราคาและกรอบเวลา


ราคาปิดตัวส่วนใหญ่นั้นใช้งานในการคำนวณดัชนี Bollinger Bands โดยสามารถใช้งานราคาเฉลี่ยหรือน้ำหนักราคาเฉลี่ยได้เช่นกัน
ดัชนี Bollinger Bands ทำงานได้ดีกับกรอบเวลาทุกประเภท แต่ตามกฎแล้วดัชนีนี้ใช้งานกับการเทรดรายวัน โปรดคำนึงว่าการเลือกการตั้งค่าสำหรับคู่สกุลเงินที่ต่างกันและกรอบเวลาที่ต่างกันควรแยกออกแตกต่างกันไป

สัญญาณหลักของดัชนี  1. เทรดเส้นแบนด์ตรงกลาง
หากราคาตัดผ่านเส้นแบนด์ตรงกลางขึ้นไป ถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น และหากราคาตัดผ่านเส้นแบนด์ตรงกลางลงไป ถือว่าเป็นสัญญาณขาลง


  1. เทรดหลังจากราคากลับมาในช่อง
ควรมีการเปิดตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ราคาวิ่งออกจากดัชนี รอจนกว่าแท่งเทียน/แท่งจะปิดตัวภายในดัชนีและเปิดตำแหน่งในทิศทางที่เข้าหาเส้นแบนด์ตรงกลาง ตามตรรกะแล้วจุดเข้าตำแหน่งซื้อขายคล้ายกันกับตำแหน่งเข้าซื้อขายมาตรฐานของออสซิลเลเตอร์

  1. ใช้งานเส้นแบนด์ด้านนอก
เส้นแบนด์ด้านนอกมีการปรับตัวเพื่อก่อตัวเป็นระดับแนวรับ/แนวต้านสำหรับการเคลื่อนที่ของราคาในเวลาปัจจุบัน เมื่อราคาขยับถึงระดับด้านบนของแนวต้าน คุณสามารถเลือกขายได้ และเมื่อราคาขยับถึงระดับด้านล่างของแนวรับ คุณก็ควรเลือกซื้อ


ข้อแนะนำนายจอห์น โบลิงเกอร์ ให้คุณสมบัติของดัชนีที่เขาคิดค้นไว้ดังนี้
  • การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วมักเกิดขึ้นหลังจากช่องดัชนีแคบลงมา ซึ่งหมายความว่าความผันผวนลดลง
  • หากค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดนอกกรอบแบนด์ตามมาด้วยค่าสูงสุดและต่ำสุดภายในกรอบแบนด์ แปลว่าเป็นไปได้ว่าจะมีการกลับตัวของเทรนด์
  • การเคลื่อนที่ของราคาที่เริ่มต้นจากด้านหนึ่งของช่องแบนด์มักขยับไปในด้านที่ตรงกันข้าม ข้อสังเกตนี้เป็นประโยชน์ต่อการหาค่ามาตรฐานของราคา
อย่าลืมว่าการตั้งค่า Bollinger Bands ของดัชนีใดๆ แบบมืออาชีพต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งและการฝึกฝนที่ดีของนักเทรด เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อฝึกอบรมกับ Olymp Trade และเทรดด้วยความมั่นใจกันเลย!

การตั้งค่าตัวบ่งชี้

ผมขอแนะนำให้ตั้งค่ามาตรฐานเลยครับ  20 และ 2.0 ตามลำดับ
เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตัวบ่งชี้ได้แล้วแต่ชอบเลยครับ
อีกอย่างหนึ่ง กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นที่มีกรอบเวลา 5 หรือ 15 นาที เป็นช่วงเลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด

วิธีอ่านสัญญาณโบลิงเจอร์แบนด์

ส่วนประกอบหลักของตัวบ่งชี้ ได้แก่ เส้น ยกตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ค่า
เส้นกึ่งกลางที่เคลื่อนที่ผ่านแผนภูมิแสดงทิศทางของแนวโน้ม
เส้นบนและล่างสร้างช่องราคา เมื่อแผนภูมิออกนอกทางเดินช่อง จะเป็นสัญญาณเพื่อเปิดการเทรด

เปิดการเทรด ขึ้น

จุดตัดกันของแผนภูมิและเส้นบอกระดับด้านล่างบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจย้อนกลับได้ในอนาคตอันใกล้นี้
ดังนั้นหากแท่งเทียนของแผนภูมิ ข้ามขอบล่างของช่องราคาคุณสามารถเปิดการเทรด ขึ้น ได้(ตามรูปภาพด้านบนวงกลมขวามือ)

เปิดการซื้อขาย ลง

คุณสามารถเปิดการซื้อขาย ลง เมื่อแผนภูมิได้ข้ามเส้น โบลิงเจอร์ ด้านบน(ตามรูปภาพด้านบนซ้ายมือ)

หวังว่าบทความสั้นๆนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ทุกคนนะครับ


COMMENTS


/fa-instagram/Instargram Owner Website (ติดตามผมได้ที่ IG ได้นะครับ)

/fa-youtube-square/ติดตามข่าวจากช่อง YouTube หาเงินออนไลน์กับเทรดเดอร์แทน

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,2,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,104,แข่งขันเทรดเดอร์,2,ความรู้ทั่วไป,83,จิตวิทยาการเทรด,7,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,7,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,20,แนวคิดการเทรด,95,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,115,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,33,โปรโมชั่นและข่าวสาร,8,ระบบเทรด,41,รูปแบบแท่งเทียน,49,ลงทุนทองคำ,16,เศรษฐกิจโลก,52,ไอเดียทำเงิน,14,Dow Theroy,1,E-Book,3,e-currency,1,exness,2,Expert Advisor,28,FBS Broker,3,Fibonacci,22,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,12,Fundamental,47,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,92,Introducing Broker Forex,9,iqoption,2,Olymp Trade,53,Olymp Trade Live,31,option trade,16,Price Action,14,Robo Forex,1,skrill,1,thaiforexschool,40,Tifia Broker,1,traderider,5,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,56,Weltrade,7,XM,2,Znipertrade,24,
ltr
item
คนเล่น Forex: 🖋️โบลิงเจอร์แบนด์ : เส้นแห่งชัยชนะ (Victory Bollinger Bands) Update!🔥
🖋️โบลิงเจอร์แบนด์ : เส้นแห่งชัยชนะ (Victory Bollinger Bands) Update!🔥
https://1.bp.blogspot.com/-MuT76W7fjJw/WbTfo5Kw94I/AAAAAAAAD04/R5_ZzeRnVusRmJnclOdETWOytPIWOHQNgCLcBGAs/s320/318c45a0423653bbf33b4f6fee9a8c08.png
https://1.bp.blogspot.com/-MuT76W7fjJw/WbTfo5Kw94I/AAAAAAAAD04/R5_ZzeRnVusRmJnclOdETWOytPIWOHQNgCLcBGAs/s72-c/318c45a0423653bbf33b4f6fee9a8c08.png
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2017/09/victory-bollinger-bands.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2017/09/victory-bollinger-bands.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts โพสท์นี้ค้นหาไม่ได้ มุมมองทั้งหมด อ่านเพิ่มเติมเลยจ้า Reply Cancel reply ลบ โดย หน้าแรก เพจ โพสท์ มุมมองทั้งหมด บทความแนะนำ หมวดหมู่ ARCHIVE ค้นหา โพสท์ ทั้งหมด Not found any post match with your request กลับไปหน้าแรก วัน อาทิตย์ วัน จันทร์ วัน อังคาร วันพูธ วัน พฤหัสบดี วัน ศุกร์ วัน เสาร์ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 นาที ที่แล้ว $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมง ที่แล้ง $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ ผู้คนติดตาม ติดตาม THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy