ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก | คนเล่น Forex

$type=slider

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kfth

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ปัจจัยกำหนดราคาน้ำมันในตลาดโลก น้ำมันดิบเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากการสำรวจและผลิตทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปชนิด...

ปัจจัยกำหนดราคาน้ำมันในตลาดโลก

น้ำมันดิบเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากการสำรวจและผลิตทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และน้ำมันเตา ได้จากการนำน้ำมันดิบเข้ากระบวนการกลั่น น้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะมนุษย์ใช้น้ำมันเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเดินทาง การขนส่งสินค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า และการทำความร้อน เป็นต้น ด้วยความสำคัญข้างต้นในบางโอกาสน้ำมันจึงใช้ในการต่อรองทางเศรษฐกิจและการ เมือง น้ำมันถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) กล่าวคือเป็นสินค้าที่ตัวสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิตก็ตาม และเป็นสินค้าที่ซื้อขายทั่วโลก
ปัจจัยการกำหนดราคาน้ำมันในตลาดโลก
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factors)
อุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการใช้น้ำมัน ปัจจัยหลักที่ผลักดันอุปสงค์ของน้ำมันคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะมีผลต่อการใช้เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันและการใช้ในกิจกรรมต่างทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี 2553 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตที่ระดับ 4.6% โดยอัตราการเติบโตของจีนอยู่ที่ 10.5% และอินเดียที่ 9.4% ส่งผลให้องค์กรพลังงานระหง่างประเทศ (International Energy Agency หรือ IEM) ปรับอุปสงค์น้ำมันดิบโลกปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน มาอยู่ที่ระดับ 86.5 ล้านบาร์เรล/วัน
อุปทาน (Supply) หรือปริมาณการผลิตน้ำมันได้แก่ปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
1. ประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบเพื่อการส่งออก หรือ Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
2. ประเทศ Non-OPEC เช่น รัสเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น
กลุ่มโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และมีปริมาณสำรองน้ำมัน มากที่สุดในโลก มีบทบาทในการกำหนดทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโล กโดยกำหนดการโควตาการผลิต (ปัจจุบันอยู่ที่ 24.85 ล้านบาร์เรล/วัน) นอกจากนี้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ยุโรป และจีน เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
2. ปัจจัยทางความรู้สึก
ตลาดน้ำมันเป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อกระแสข่าวรายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม รวมทั้งการเมืองที่เกี่ยวข้อง กับการผลิต ขนส่ง สำรอง และการบริโภคน้ำมัน ทั้งเหตุทางตรงและทางอ้อมอาจทำให้ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แม้สถานการณ์นั้นๆ อาจยังไม่เกิดขึ้น เช่น การขู่ว่าจะมีการก่อร้ายในบริเวณที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมัน หรือเส้นทางการขนส่งน้ำมันดิบเช่น ช่องแคบฮอร์มุชซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตในอ่าวเปอร์ เซียสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ การลงมติขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น มติคว่ำบาตรอิหร่านของสหประชาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 มีผลทางจิตวิทยาต่อนักลงทุน แม้ว่าปริมาณการผลิตและส่งออกน้ำมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศยังเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานน้ำมัน เช่น ช่วงฤดูหนาวในสหรัฐฯ และยุโรป (เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) จะมีความต้อการน้ำมันเพื่อทำความร้อน (Heating Oil) เพิ่มขึ้นขณะที่ฤดูมรสุมในมหาสมุทรแอตแลนติก (เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน) อาจทำให้การผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบนอกชายฝั่ง ที่สำคัญของสหรัฐฯ หยุดชะงัก เนื่องจากแท่นขุดเจาะน้ำมันอาจถูกพายุเฮอริเคนพัดผ่าน
3. การเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Factors)
ปัจจุบันนักลงทุนมีอิสระในการโยกย้ายการลงทุนระหว่างตลาดเงินตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดข้างต้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดใดตลาดหนึ่ง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรกับดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve หรือ Fed) วิกฤติหนี้ Subprime ในสหรัฐฯ และปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป เป็นต้น
การคงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในระดับต่ำและมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐทั่วโลกส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพราะน้ำมันเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ใช้ลดความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อ (Hedge Against Inflation) โดยราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวตามอัตราการถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการที่ล้วนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสามารถช่วยในการคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มของราคา และหากมีข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วน จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินราคาน้ำมันและช่วยให้วางแผนการใช้พลังงานได้เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น

COMMENTS

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

/fa-instagram/Instargram Owner Website (ติดตามผมได้ที่ IG ได้นะครับ)

/fa-youtube-square/ติดตามข่าวจากช่อง YouTube

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,2,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,104,แข่งขันเทรดเดอร์,2,ความรู้ทั่วไป,83,จิตวิทยาการเทรด,5,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,7,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,20,แนวคิดการเทรด,93,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,115,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,33,โปรโมชั่นและข่าวสาร,8,ระบบเทรด,41,รูปแบบแท่งเทียน,49,ลงทุนทองคำ,16,เศรษฐกิจโลก,52,ไอเดียทำเงิน,15,Dow Theroy,1,E-Book,3,e-currency,1,exness,2,Expert Advisor,28,FBS Broker,3,Fibonacci,22,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,12,Fundamental,47,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,92,Introducing Broker Forex,9,iqoption,2,Olymp Trade,53,Olymp Trade Live,31,option trade,16,Price Action,14,Robo Forex,1,skrill,1,thaiforexschool,40,Tifia Broker,1,traderider,5,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,56,Weltrade,7,XM,2,Znipertrade,24,
ltr
item
คนเล่น Forex: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
http://www.investorchart.com/images/column_1322929998/1322931019investorchartcom1.jpg
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2015/07/blog-post_85.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2015/07/blog-post_85.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts โพสท์นี้ค้นหาไม่ได้ มุมมองทั้งหมด อ่านเพิ่มเติมเลยจ้า Reply Cancel reply ลบ โดย หน้าแรก เพจ โพสท์ มุมมองทั้งหมด บทความแนะนำ หมวดหมู่ ARCHIVE ค้นหา โพสท์ ทั้งหมด Not found any post match with your request กลับไปหน้าแรก วัน อาทิตย์ วัน จันทร์ วัน อังคาร วันพูธ วัน พฤหัสบดี วัน ศุกร์ วัน เสาร์ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 นาที ที่แล้ว $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมง ที่แล้ง $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ ผู้คนติดตาม ติดตาม THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy